תנא בדור החמישי לתנאים (סביב שנת ג’תתק”ל / 170). עלה מבבל לארץ ישראל. היו לו שמות רבים, כמובא בבבלי: “הוא יוסף איש הוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גמליאל, ומה שמו? – איסי בן עקביה שמו? (פסחים קיג, ב); ובירושלמי: “הוא יוסי הבבלי, הוא יוסף בן יהודה, הוא יוסי קטנתא” (ב”ק ג, ז).

עליו נאמר במשנה: “משמת רבי יוסי קטנתא פסקו חסידים. ולמה נקרא שמו קטנתא? – שהיה קטנתא של חסידים – שהיו החסידים הולכים וכלים והוא היה מקטניהם וסופם” (סוטה מט, א ורש”י). היה תלמידו החביב של רבי אלעזר בן שמוע, שאמר עליו: “אשריכם תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבין עליכם ביותר” (מנחות יח, א). כן למד אצל רבי יוסי (נדרים פא, א) והיה חברו של רבי שמעון בר יוחאי (אדר”נ יח, ד). מצינו בשמו רשימת שבחים שהוא כותב על חכמי דורו: “איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים” (גיטין סז, א). קבע שיש “חמש מקראות שאין להן הכרע” (יומא נא, א), כלומר לא ברור אם המלה מתייחסת לחלקו הראשון או השני של הפסוק. (מתוך אנציקלופדיה לבית ישראל)

פלאפון

הצטרפו לקבלת עדכונים מערוץ התורה בוואטסאפ או בטלגרם שלכם!

בערוץ התורה נשלחים מדי יום לאלפי יהודים ברחבי העולם תכנים נפלאים וייחודים, קצרים וקולעים במיוחד שלא יתפסו לך את כל היום, מעט הכמות ורב האיכות

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר.