תגית: חודשי השנה

month_benei_issachar_4adar

מהות החודשים: אדר

שיעור מתוך הספר הקדוש "בני יששכר" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל. מאמרי החודשים - אדר....