תגית: פרשת וישלח

שיעורי פרשת השבוע

פרשת וישלח – מלאכים ממש

רש"י מפרש על הפסוק "וישלח יעקב מלאכים" שמדובר על מלאכים ממש, שואל הרבי מדוע נצרך יעקב לשלוח מלאכים ממש בשעה שיכל לשלוח שלוחים רגילים...
שיעורי פרשת השבוע

פרשת וישלח – להיזהר משקר

מצינו בפרשה שיעקב אמר לעשו שהוא הולך לשעיר, ובמדרש כתוב שלא מצינו בכל התורה שיעקב הלך לשם באמת. האם יעקב שיקר? תשובה נפלאה מתוך ספר...