תגית: לשון הרע

תפילה יומית 22

שמירת הלשון

הילולת הצדיקים היום - רבי אליעזר ב"ר ישראל הגר מוזיניץ זי"ע / רבי אברהם יעקב פרידמן מבויאן זי"ע / רבי יוסף ב"ר מרדכי משנכיז זי"ע. ר...