תגית: חודשי השנה

month_benei_issachar_4adar

מהות החודשים: אדר

שיעור מתוך הספר הקדוש "בני יששכר" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל. מאמרי החודשים - אדר....
month_benei_issachar_5nisan.jpg

מהות החודשים: ניסן

שיעור מתוך הספר הקדוש "בני יששכר" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל. מאמרי החודשים - ניסן....
month_benei_issachar_1shabat.jpg

מהות החודשים: שבת

שיעור מתוך הספר הקדוש "בני יששכר" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצ"ל. מאמרי השבתות מאמר א´, זוהר פרשת יתרו....