לימוד ספר ‘תומר דבורה’

ספר המוסר הקדוש ´תומר דבורה´ לרמ”ק, מוקלט ומסודר בסדר לימוד חודשי, מפי הרב יוסף שובלי שליט”א