פרשת השבוע

שיעורי פרשת השבוע

פרשת וישלח – מלאכים ממש

רש"י מפרש על הפסוק "וישלח יעקב מלאכים" שמדובר על מלאכים ממש, שואל הרבי מדוע נצרך יעקב לשלוח מלאכים ממש בשעה שיכל לשלוח שלוחים רגילים...