פרשת השבוע

שיעורי פרשת השבוע

פרשת בהר – יתרון הגלות

מהפרשה אנו למדים שכמו בשמיטה שכנגד כל חוקי הטבע השדה תצמיח לשלוש שנים, כך גם יהיה בגאולה שיהיה עלייה רוחנית עצומה כנגד כל חוקי הטבע....