2 דקות מחכמי המזרח – שיעורי שמע

שיעורים קצרים מספריהם של חכמי המזרח זי”ע לפי פרשות השבוע. שיעורי שמע בלבד