השקפה ומוסר – שיעורי שמע

הכרת הטוב – הרב יוסף שובלי שליט”א

הכרת הטוב

דוד המלך בנדיבותו מסייע לרועי צאן של נבל הכרמלי, גלגל הוא שחוזר בעולם ונבל מקבל הזדמנות להשיב טובה למלך ישראל. האם הוא ניצל אותה? ד...