2 דקות מחכמי המזרח

שיעורים קצרים מספריהם של חכמי המזרח זי”ע על פי פרשות השבוע