2 דקות מהחפץ חיים

שיעורים קצרים מספריו של רבי ישראל הכהן מראדין זי”ע – ‘החפץ חיים’ הנודע על פרשות השבוע