תרי”ג המצוות

שיעורים קצרים מתוך ספר ‘קיצור החינוך’ על תרי”ג מצוות התורה