שיעורי תורה ארוכים

שיעורי תורה נחמדים מפז ומפנינים, מעולפת ספירים, אשר מחיים את נפשות השומעים, כמים קרים על נפש עייפה, דיבורים מחזקים ומעודדים, לפי מצב הדור. חכו ממתקים וכולו מחמדים, מנפלאות תורתו אשר מחייה ומעודדת כל אחד.

לאהוב את השם יתברך35:39

לאהוב את השם יתברך

עד שכבר זוכים ללמוד תורה, חייבים ללמוד לגשת ללימוד בצורה הנכונה אחרת חלילה לא הועלנו כלום. שיחת מוסר מדהימה בנוגע לימוד לשם שמים מתו...
די מחסורו אשר יחסר לו – הרב יוסף שובלי שליט”א28:01

די מחסורו אשר יחסר

הרב מספר סיפורים אישיים שקרו לו, ובעקבותם עובר לשיחה נפלאה ממעלת עשיית חסדים. אך מפתיע לגלות שלא כל דבר שנראה כחסד הוא אכן חסד, יתרה...
הכרת הטוב – הרב יוסף שובלי שליט”א01:05:51

הכרת הטוב

דוד המלך בנדיבותו מסייע לרועי צאן של נבל הכרמלי, גלגל הוא שחוזר בעולם ונבל מקבל הזדמנות להשיב טובה למלך ישראל. האם הוא ניצל אותה? ד...