ראה

די מחסורו אשר יחסר לו – הרב יוסף שובלי שליט”א28:01

די מחסורו אשר יחסר

הרב מספר סיפורים אישיים שקרו לו, ובעקבותם עובר לשיחה נפלאה ממעלת עשיית חסדים. אך מפתיע לגלות שלא כל דבר שנראה כחסד הוא אכן חסד, יתרה...