עקב

לאהוב את השם יתברך35:39

לאהוב את השם יתברך

עד שכבר זוכים ללמוד תורה, חייבים ללמוד לגשת ללימוד בצורה הנכונה אחרת חלילה לא הועלנו כלום. שיחת מוסר מדהימה בנוגע לימוד לשם שמים מתו...