מיוחדים

שעור תורה – מעלת שרה אמנו

מעלת שרה אמנו

שרה אם האומה ע"ה, למרות כל הקשיים בחייה, נסיונות ובזיונות אין ספור, "כולם שווים לטובה",…...