מנהיג ישראל אחרי משה רבינו ומכניסם לארץ ישראל. בן שבט אפרים. שמו המקורי, הושע, הוסב על ידי משה רבינו ל”יהושע”, כאשר התפלל עליו: “י – ה יושיעך מעצת מרגלים” (במדבר יג, ת, טז, ורש”י).

מנעוריו היה תלמיד נאמן למשה רבנו ולא מש מאהלו (שמות לג, יא). התמנה על – ידי משה להיות יורשו, על – פי הוראת

ה’ (במדבר כז, טו-בג). יהושע נמנה עם 12 המרגלים ששלח משה לתור את הארץ (שם יג, ח). הוא וכלב בן יפונה נבדלו מיתר המרגלים ולא הוציאו דיבת הארץ רעה (שם יד, ו – י).

אחרי מות משה, העביר יהושע את ישראל את הירדן (יהושע ג – ד). הוא פיקד על כיבוש הארץ (שם ו – יא) וחילק את הארץ לשבטים (שם יד – יט). יהושע התנחל בקרב שבטו בתמנת סרח (שם יט, נ), שם נפטר בן 110 שנים ונקבר בנחלתו (שם כד, כט – ל).

חז”ל מתארים את יהושע ותולדותיו בהרחבה. הוא לקח לאשה את רחב שהתגיירה, ומבני בניהם קמו שמונה כהנים ונביאים, ביניהם ירמיהו ויחזקאל (מגילה יד, ב; פסיקתא דרב כהנא יג, לד) וכן חולדה הנביאה. לא היו לו בנים אלא רק בנות (מגילה שם).

28 (או 35) שנה פירנס את ישראל (סדר עולם רבה, יב). היה שני בשלשלת הקבלה אחרי משה רבנו, שקיבל מפי הגבורה (אבות א, א).

לדעה אחת, יהושע הוא שכתב את שמונת הפסוקים האחרונים בתורה, בנוסף על ספרו (בבא בתרא טו, א; מכות יא, א). הוא עסק בתורה כל ימי משה ו”אפילו דברים שלא שמע מפי משה, הסכימה דעתו כמה שנאמר למשה מסיני” (ירושלמי, פאה א, א). יהושע זכה לכתר מלכות בנוסף לכתר תורה ומנהיגותו היתה מעין מלכות (בראשית – רבה נט, ו; צח, יד).

תיקן כמה תקנות לטובת הכלל עם הכניסה לארץ ותנאים שעל פיהם חילק את הארץ (בבא קמא פ, ב). יהושע תיקן גם את “ברכת הארץ” – הברכה השנייה בברכת המזון (ברכות מח, ב).

(אנציקלופדיה לבית ישראל)   
פלאפון

הצטרפו לקבלת עדכונים מערוץ התורה בוואטסאפ או בטלגרם שלכם!

בערוץ התורה נשלחים מדי יום לאלפי יהודים ברחבי העולם תכנים נפלאים וייחודים, קצרים וקולעים במיוחד שלא יתפסו לך את כל היום, מעט הכמות ורב האיכות

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר.