רבי שלמה לוריא בר יחיאל מחכמי פולין. מחשובי מפרשי התלמוד ומגדולי הפוסקים.

נולד בפוזנן או בבריסק בסביבות שנת ה’ר”ע (1510). נפטר בלובלין בי”ב בכסלו ה’של”ד (1573).

משפחתו היא מצאצאי רש”י. בילדותו למד תורה מפי אביו ואחר – כך למד אצל אבי אמו, רבי יצחק קלויבר, שהיה גאון נודע. מהרש”ל כיהן כנראה כבר בגיל צעיר כרב בבריסק. בגיל 40 היה רבה של אוסטרהה. אחר- כך עבר ללובלין, שם כיהן כרב וכראש – ישיבה גדולה עד סוף ימיו.

בהקדמה לספרו “ים של שלמה” על מסכת חולין, רמז על נס שאירע לו, והמגיה ל”ים של שלמה” פירט את המעשה: מהרש”ל ביקש לכתוב את ספרו בלילה לאור נר, אולם היה לו רק נר קטן המספיק לחצי שעה, ונעשה לו נס ודלק עד שהאיר היום. הרמ”א (רבי משה איסרליש), שהיה גיסו, עמד עמו בקשרי הלכה. תלמידיו היו מחשובי הרבנים בדור שאחריו.

ספרו הגדול “ים של שלמה” – חידושים ומסקנות ההלכה נכתב ל – 16 מסכתות בתלמוד, אולם נשתמר רק בחלקו 7 מסכתות בלבד. באותה תקופה יצא לאור החיבור החשוב של מרן רבי יוסף קארו, “בית יוסף”, על ה”טור”. מהרש”ל שיבחו ואמר עליו ש”כמעט לא הניח מקום להתגדר בו”, אולם חלק על מרן בדרכי הפסיקה, וכן סבר שלא היו לפניו כל הנוסחאות המדוייקות. לכן החליט לברר את מקורות ההלכה תוך הבאת כל הדעות.

מהרש”ל התנגד לנטיית בני דורו לפלפולים וחלק בעניין זה על כמה מחכמי דורו וביניהם רבי שלום שכנא, רבו של הרמ”א. מהרש”ל בירר נוסחאות מדוייקות בתלמוד ומפרשיו. הוא כתב הגהות על סדר התלמוד, תיקן נוסחאות, העיר הערות והבהיר עניינים עמוקים בקצרה.

אחרי פטירתו הוציאו בניו לאור את ההגהות בשם: “חכמת שלמה”. קיצור הספר “חכמת שלמה” מודפס ברוב מהדורות התלמוד בסוף כל מסכת ומאיר את עיני הלומדים מאז ועד היום. מהדירי התלמוד הדפיסו רק את הגהותיו הקצרות והשמיטו את רובו של הספר. בדפוסים של התלמוד שונו ניסוחים רבים על – פי הגהות מהרש”ל.

מהרש”ל כתב הגהות על ספרי ראשונים רבים, ביניהם: הרי”ף (רבי יצחק אלפסי), הרמב”ם (רבי משה בר מימון), “מרדכי” (רבי מרדכי בר הלל), הרא”ש (רבי אשר בר יחיאל), “ארבעה טורים” (לרבי יעקב בר אשר), ר”ן (רבי ניסים בר ראובן גירונדי) ו”נמוקי יוסף” (לרבי יוסף חביבא).

ספריו הנוספים; “עמודי שלמה” – ביאורים לסמ”ג (ספר מצוות גדול); “יריעות שלמה” – על פירוש רש”י לתורה; “עטרת שלמה” – פירוש על ספר “שערי דורא”; שאלות ותשובות. כן כתב פירושים לתורה, לברכת המזון ולזמירות שבת.

(אנציקלופדיה לבית ישראל)  
פלאפון

הצטרפו לקבלת עדכונים מערוץ התורה בוואטסאפ או בטלגרם שלכם!

בערוץ התורה נשלחים מדי יום לאלפי יהודים ברחבי העולם תכנים נפלאים וייחודים, קצרים וקולעים במיוחד שלא יתפסו לך את כל היום, מעט הכמות ורב האיכות

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים