אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי (בסביבות שנת ד,ס’ / 300). יליד העיר לוד (ירושלמי, סנהדרין א, ב). למד תורה אצל רבי יוסי בר חנינא (ירושלמי, יבמות א, ב) ורבי אבא (ירושלמי שבת ו, א). רבו באגדה היה רבי תנחום בר חייא (ירושלמי, שקלים ג, א). היה דיין (ירושלמי, ב”ב ח, א). חברו ובן עירו של רבי יהודה בן פזי (ירושלמי, סנהדרין שם). מסר בשם גדולי הדור כרבי אבהו, רבי הושעיא ורבי זירא. גדולי הדור הרביעי קיבלו ממנו, וביניהם רבי יונה ורבי יוסי (ירושלמי, ברכות ב, ד). מובא פעמים רבות בתלמוד הירושלמי, ורק לעתים רחוקות בתלמוד הבבלי. ממאמריו: “לעולם אין השכינה זזה ממקומה מכותל מערבי של בית המקדש” (מדרש תנחומא הקדום, שמות י).

לחם בתקיפות נגד דעותיהם הנפסדות של הנוצרים, וקרא עליהם את הפסוק “יש אחד ואין שני גם בן ואח אין לו” (קהלת ד, ח) – אין לו אח ולא בן אלא “שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד” (דברים רבה ב, לג). בסיום תפילת מוסף של יום הכיפורים נהג להכריז: אחי, מי שיש לו ילד קטן ילך בשבילו לביתו, שיתן לו לאכול ולשתות, שלא יבואו לידי סכנה (ירושלמי יומא, ו, ד). ראה בהכאת תלמידים מעבר לנדרש מעשה שניתן לנדות עליו (ירושלמי, מו”ק ג, א). חז”ל מספרים, שכאשר רבי אחא חלה אמרו תלמידיו: נלך אחר בת קול, ושמעו אישה שואלת את חברתה: “כבה הנר?”. ענתה לה חברתה: “לא כבה ולא יכבה נרן של ישראל” (ירושלמי, שבת ו, ט). כשנפטר חשכו השמים ונראו הכוכבים בעצם היום (ירושלמי, ע”ז ב, א). (מתוך אנציקלופדיה לבית ישראל)

פלאפון

הצטרפו לקבלת עדכונים מערוץ התורה בוואטסאפ או בטלגרם שלכם!

בערוץ התורה נשלחים מדי יום לאלפי יהודים ברחבי העולם תכנים נפלאים וייחודים, קצרים וקולעים במיוחד שלא יתפסו לך את כל היום, מעט הכמות ורב האיכות

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים