עניין הבטחון

חיזוק גדול במידת הבטחון בהשי"ת בלבד. אם יחשוב אדם ויבין שאין להקב"ה מעצור וגבול מלהושיעו מכל צרה והצטרכות, מובטח לו שיראה ישועות רבות. מידת הבטחון מועילה ונצרכת לכל אדם בין לצדיק ובין לרשע. חיזוק בזכרון התכלית, כולנו נמות באחד מן הימים. לימוד כיצד לומדים מוסר.

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר.