הפתגם היומי, אוסף פתגמים של צדיקי הדורות ורבני גדולי ישראל לדורותם:

למעלה