דרשה ואזכרה – צדיק ורע לו – מדוע?

דרשה בבית אבלים הפותחת בהלכה משולחן ערוך סעיף שמ"ד, בירור ההלכה מי הוא הראוי להספיד את הנפטר וכיצד לעשות זאת בצורה הנכונה שלא לגרום רעה לעצמו ולנפטר חלילה. עוד, הדרשה נאמרה בשבעה על נפטרת שהיתה אשה כשרה ונפטרה דווקא בדרכה לעשיית מצווה. תירוץ לשאלה הקשה על כולם מדוע יש בעולם מצב של צדיק ורע לו? מדוע ישנם אנשים כשרים ואפילו צדיקים הסובלים יסורין ולעתים אף מתים במיתות קשות ומשונות ויתכן שיקרה כך אף כשהם בדרכם לעשות מצוות, עפ"י גמרא קידושין ל"ט ע"ב.

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר.