גדליהו בן אחיקם נתמנה מושל יהודה, זמן קצר לאחר חורבן בית – המקדש הראשון (נחרב בשנת ג’של”ת / 422 לפה”ס). נרצח ולזכרו נקבע “צום גדליה” בג’ בתשרי. היה נצר למשפחה חשובה בחצר מלכי יהודה – אביו היה שר, וסבו סופר אצל המלך יאשיהו (מלכים-ב’ כב, ג). נתמנה על – ידי נבוכדנצר, מלך בבל, כמושל על “דלת העם” שלא הוגלו לבבל. יהודים רבים, שנמלטו אל הארצות השכנות ועמם שרי הצבא, שבו ליהודה כשנודע להם: “כי נתן מלך בבל שארית ליהודה וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם” (ירמיהו מ, יא). הם באו אל המצפה אשר בבנימין, שם ישב גדליהו עם ירמיהו. גדליהו הפציר בהם לשוב לאדמותיהם ולעבדן, ונשבע להם שאם כך יעשו – ייטב להם.

בכך קיווה גדליהו לשקם את היישוב היהודי בארץ – ישראל. אולם עינו של בעליס, מלך בני עמון, היתה צרה ביישוב היהודי שנשאר בארץ והוא פיתה את ישמעאל בן נתניה לרצוח את גדליהו. יוחנן בן קרח, ממפקדי הצבא שהתייצבו לימין גדליהו, עמד על מזימתו של בעליס והציע לגדליהו להקדים ולפגוע בישמעאל בן נתניה. גדליהו סירב להאמין לדבריו ואסר עליו לבצע את תוכניתו.

ישמעאל בן נתניה בא למצפה והיכה בחרב את גדליהו ואת כל אנשיו. שארית העם ירדו למצרים, בעידודו של יוחנן בן קרת, שחשש מנקמת נבוכדנצר, ובכך הביא הרצח להשלמת גלות העם מהארץ (מלכים-ב’ כה, כב-כו; ירמיהו מ, א-ב; מא, א-ב). חז”ל אמרו; “מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן” (נידה סא, א).

לזכר רצח גדליהו נקבע “צום השביעי” (זכריה ח, יט), ביום הרצחו בג’ בתשרי (צום גדליה), “ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו” (ראש השנה יח, ב). ישנה דיעה שגדליהו נרצח בראש – השנה, ודחו את הצום ליום שלמחרת החג. (אנציקלופדיה לבית ישראל)    

פלאפון

הצטרפו לקבלת עדכונים מערוץ התורה בוואטסאפ או בטלגרם שלכם!

בערוץ התורה נשלחים מדי יום לאלפי יהודים ברחבי העולם תכנים נפלאים וייחודים, קצרים וקולעים במיוחד שלא יתפסו לך את כל היום, מעט הכמות ורב האיכות

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים