מתרגם התורה, חי בדור השלישי לתנאים קרוי גם עקילס, אך יש סוברים כי אונקלוס ועקילס הם אנשים שונים, שהיו גרים ומתרגמי המקרא – אחד תרגמו לארמית ואחד ליוונית. תלמידם של רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה. “תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע” (מגילה ג, א).

כן היה תלמידו של רבי עקיבא: “תרגם עקילס הגר לפני רבי עקיבא” (ירו’, קידושין א, א). במדרש נאמר כי היה בן אחותו של אדריינוס (תנחומא משפטים) ובבבלי (גיטין נו, ב) מובא, שהיה בן אחותו של טיטוס הרשע. נתמנה על-ידי אדריינוס לתפקיד בקשר לבנייתה מחדש של ירושלים כ”איליה קפיטולינה”. אחר שהעלה את רוחם של טיטוס, בלעם, ויש”ו (הושמט מהמקור לפי הוראות הצנזורה) בכישוף, ושאלם מי העם החשוב בעולם האמת, וענו לו כולם: ישראל (גיטין נו, ב-גז, א) – רצה להתגייר, אך התיירא מאדריינוס דודו. אמר לו: “אני מבקש לעשות סחורה…”, אמר לו: “כל פרקמטיא שאתה רואה שפלה ונתונה בארץ לך לעסוק בה שסופה להתעלות ואתה משתכר”. בא לו לארץ ישראל ולמד תורה (תנחומא, שם). אדריינוס לא קיבל על נקלה את צעד ההתגיירות של אונקלוס ונסה להניאו מכך, אך אונקלוס עמד על דעתו באומרו שנהג כעצת דודו, שבחר בעם שכיום בזוי ושפל, אך עתיד להתעלות. התלמוד מספר כי אדריינוס שלח ארבע פלוגות חיילים, זו אחר זו, כדי לאסור את אונקלוס, אך הוא הצליח לשכנע אותם להתגייר. היה בן זמנו של רבן גמליאל דיבנה, וכשמת הוציא אונקלוס סכום כסף גדול לכבודו של רבן גמליאל כדרך שהיו עושים למלכים (ע”ז יא, א).

תרגומו של אונקלוס לתורה נאמן במדויק למקור, אך יש שהוא מוסיף מלים על הפסוק. רש”י כתב: “ואונקלוס כשהוסיף, לא מדעתו הוסיף, שהרי בסיני ניתן [התרגום] אלא שנשתכח וחזר וייסדו” (קידושין מט, א). יש גם שהוא אינו מתרגם באופן מילולי אלא מוסר את משמעות לשון המקרא, בפרט בפסוקים המדברים בצורה גשמית על הקב”ה. (הרמב”ם בספרו “מורה הנבוכים” מרבה לצטט את פירושיו של אונקלוס לפסוקים אלו.) אונקלוס התנהג בקדושה ובטהרה עד שאמרו “אונקלוס הגר היה אוכל על טהרת הקדש כל ימיו” (תוספתא חגיגה ג, א). במקרה אחר סירב אונקלוס לטבול במקווה באשקלון מחשש שמא היא נחשבת כחוץ-לארץ: “ומעשה ברבן גמליאל ואונקלוס שהיו באשקלון וטבל רבן גמליאל במרחץ [לפי דעה אחת] ואונקלוס בים” (תוספתא מקואות ו, א). אמרה משמו מופיעה בגמרא ביחס לכרובים שעל הארון באהל מועד (ב”ב צט, א). (מתוך אנציקלופדיה לבית ישראל)

פלאפון

הצטרפו לקבלת עדכונים מערוץ התורה בוואטסאפ או בטלגרם שלכם!

בערוץ התורה נשלחים מדי יום לאלפי יהודים ברחבי העולם תכנים נפלאים וייחודים, קצרים וקולעים במיוחד שלא יתפסו לך את כל היום, מעט הכמות ורב האיכות

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים